povrati
Nijemac
Mobitel
konacno rjesenje
"Čovjek s dvije jetre ",2000.
samoizdanje potpomognuto
novcem poreznih obveznika
koje je Poglavarstvo Vinko-
vaca preusmjerilo za tiskanje
ove tragične knjige.
Godinu dana kasnije doživje-
la je drugo, luksuzno izdanje
u kožnome uvezu i regal-ver-
ziju ukoričenu u krzno leopa-
rda s uzorkom Tarzanovih
gaća , a u izdanju IDEOTEHA
iz Osijeka
.Prvih 250 000 naručite-
lja postali su i sretni vlasnici
brončane biste autora u pri-
rodnoj veličini biste, rad retar-
diranoga naivnog kipara Moće
Spolovilčanina-Drke.
Ova knjiga je svojevrstan
dnevnik važnijih događaja
u obitelji Gmižić , kao što su
izostanak menstrualnoga cik-
lusa, otvaranje prve kaverne,
smrt Neumrlog i sl.
U pripremi je još jedna, još
luksuznija i još ukoričenija
knjiga o talentiranome Glištu-
nu, pod radnim nazivom "Mo-
je ime je Gmižić, Glištun Gmi-
žić" , a trebala bi se pojaviti
krajem 2002. ili početkom
2003. a najkasnije do kraja
2003 ili početka 2004. godine.
 
Na naslovnu